ÀNI Private Resorts

全球
销售

Belmond

全球
销售 / 市场

Capella Hotels

全球
销售 / 市场 / 社交媒体

Cheval Blanc

Cheval Blanc By LVMH

全球
销售 / 公共关系

COMO Hotels & Resorts

全球
销售 / 社交媒体

Emaar Hotels & Resorts

全球
销售 / 市场 / 社交媒体

Oetker Collection

全球
销售 / 公共关系

太古酒店集团

全球
销售

The Residence by Cenizaro

全球
公共关系

YTL

YTL Hotels

全球
销售 / 市场 / 公共关系